Cơm Phần Gia Đình: Family Meal Portion (served with Steam Rice)

Cơm Phần Gia Đình: Family Meal Portion (served with Steam Rice)

Cơm Phần Gia Đình: Family Meal Portion (served with Steam Rice)

$16.95

49. Cơm Phần Gia Đình: Family Meal Portion (served with Steam Rice):
A) Canh Chua Cá hoặc Tôm / Sweet and Sour Soup with Shrimp and Catfish
B) Carmelized Catfish / Cá Kho Tộ
C) Salted Shrimp with Bell Pepper / Tôm Rang Muối
D) Sườn Non Ram Mặn Braised Pork Spare Ribs
E) Fried Tilapia / Cá Rô Chiên Giòn
F) Sauteed Veggies with Garlic /  Rau Cải Xào Tỏi (-$2.00)