Cơm Phần Gia Đình: Family Meal Portion (served with Steam Rice)

Cơm Phần Gia Đình: Family Meal Portion (served with Steam Rice)

Cơm Phần Gia Đình: Family Meal Portion (served with Steam Rice)

$10.95-$13.95

49. Cơm Phần Gia Đình: Family Meal Portion (served with Steam Rice)
A) Canh Chua Cá hoặc Tôm $14.95 D) Sườn Non Ram Mặn $14.95
B) Cá Kho Tộ $14.95 E) Cá Rô Chiên Giòn $14.95
C) Tôm Rang Muối $14.95 F) Rau Cải Xào Tỏi $10.95