Cơm Phần Gia Đình: Family Meal Portion (served with Steam Rice)

Cơm Phần Gia Đình: Family Meal Portion (served with Steam Rice)

Cơm Phần Gia Đình: Family Meal Portion (served with Steam Rice)

$10.95-$13.95

49. Cơm Phần Gia Đình: Family Meal Portion (served with Steam Rice)
A) Canh Chua Cá hoặc Tôm $12.95 D) Sườn Non Ram Mặn $13.95
B) Cá Kho Tộ $13.95 E) Cá Rô Chiên Giòn $13.95
C) Tôm Rang Muối $13.95 F) Rau Cải Xào Tỏi $10.95