Chef’s Specials

  • Chef's Specials

  • Fish Noodle

   Fish Noodle

   $9.95

   48. Hủ Tiếu Cá: Fish Noodle: Tilapia & Veggies $9.95
   (You Can Add Extra Shrimps or Squids $3)

  • Cơm Phần Gia Đình: Family Meal Portion (served with Steam Rice)

   Cơm Phần Gia Đình: Family Meal Portion (served with Steam Rice)

   $10.95-$13.95

   49. Cơm Phần Gia Đình: Family Meal Portion (served with Steam Rice)
   A) Canh Chua Cá hoặc Tôm $12.95 D) Sườn Non Ram Mặn $13.95
   B) Cá Kho Tộ $13.95 E) Cá Rô Chiên Giòn $13.95
   C) Tôm Rang Muối $13.95 F) Rau Cải Xào Tỏi $10.95

  • Miss Saigon Shrimp & Pork & Mixed Salad

   Miss Saigon Shrimp & Pork & Mixed Salad

   $16.95

   50. Miss Saigon Shrimp & Pork & Mixed Salad (Gởi Tôm Thịt) $16.95

  • Mussels Sautéed

   Mussels Sautéed

   $16.95

   51. Mussels Sautéed w/ basils, pepper & onions (Chem Chép Xào Lá Quế) $16.95

  • Beef on Fire

   Beef on Fire

   $16.95

   52. Beef On Fire (Bò Né) w/ French Pate & Omelet, Quail Egg w/ 1 choice NEW $16.95
   a) Steamed Rice b) Fried Rice (add $2) c) French Bread

  • Salmon/Fish on Fire

   Salmon/Fish on Fire

   $16.95

   53. Salmon/Fish on Fire (Cá Nướng), French Pate & Omelet, Quail Egg choice: NEW $16.95
   a) Steamed Rice b) Fried Rice (Add $2) c) French Bread

  • Lobster on Fire (Lobster Ne)

   Lobster on Fire (Lobster Ne)

   $17.95

   54. Lobster on Fire (Lobster Ne): 1 Tail, French Pate, Omelet, QUal Egg, Pork Cake New! $17.95

   a) Steamed Rice b) Fried Rice (Add $2) c) French Bread

  • 3 Lobster Tails Stir Fried Over Egg Noodle and Onions & Peppers (2 persons)

   3 Lobster Tails Stir Fried Over Egg Noodle and Onions & Peppers (2 persons)

   $32.95

   55. 3 Lobster Tails Stir Fried Over Egg Noodle and Onions & Peppers (2 persons) New! $32.95

   Mi Xao Lobster (3 tails)