New Products

Miss Saigon is proud to introduce new products tới quy đồng hương: các loại chả: chả chiên, chả bò, chả lụa, chả Huế, Thịt nguội, Patê heo, giò thủ, giò bì, …Các bạn nào có nhu cầu nhớ ghé Nhà Hàng ăn thử Sample. Sản Phẩm làm tại Mỷ, được USDA inspected & passed, est. 8876.